Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności budowania zarządzania własnym wizerunkiem, czyli autoprezentacji. Warsztat składa się z dwóch części – pierwsza pozwala zdobyć umiejętność przygotowania prezentacji jako tekstu wystąpienia czy prezentacji w Power Point, druga cześć warsztatu skupia się na sposobie budowania własnego wizerunku i umiejętności dobierania odpowiednich elementów własnej osobowości do sytuacji. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność budowania własnego wizerunku oraz poznają sposoby skutecznego minimalizowania tremy, komponowania przemówień i skupiania na sobie uwagi słuchaczy i jej utrzymywania. Dodatkowo poznają techniki pracy głosem.

Grupa docelowa

 • Osoby, które chcą w sposób świadomy budować swój wizerunek
 • Osoby, które występują publicznie, przed grupą słuchaczy

Czas trwania szkolenia – 2 dni (12 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Komunikacja werbalna, czyli co mówić i jak mówić
  • plan wypowiedzi
  • treść prezentacji
  • dobór słów, układ słów
  • odpowiednie przedstawianie faktów
  • rozwijanie umiejętności korzystania z przykładów
  • dobieranie treści i sposobu mówienia do celu prezentacji i rodzaju odbiorców
  • ćwiczenie odpowiedniego stylu wypowiadania się podczas prezentacji:
  • stosowanie odpowiednich form gramatycznych
  • używanie pojęć i terminów
  • analiza błędów i korygowanie nawyków językowych
  • manieryzmy językowe
 2. Komunikacja niewerbalna
  • (mowa ciała), czyli jak sprawić, żeby odbiorcy nas słuchali i lubili
  • postawa ciała
  • sposób poruszania się
  • ton i siła głosu, ( ćwiczenie dykcji i modulacji i emisji głosu)
  • gestykulacja
  • tempo wymowy
  • kontrola nad kontaktem wzrokowym
  • praca nad utrzymywaniem odpowiedniego wyrazu twarzy
  • wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.
 3. Przygotowanie części wizualnej prezentacji
  • tytuły, hasła, diagramy, schematy, rysunki
  • dobre operowanie: - kolorem
  • wielkością i rodzajem czcionki
  • elementami graficznymi
  • zasady kompozycji
  • dobór treści do części wizualnej prezentacji
  • korzystanie z różnych technik i mediów prezentacyjnych
 4. Kontakt z publicznością
  • jak przygotować się do pytań publiczności
  • kontakt z odbiorcami w zależności od:
  • wielkości i typu audytorium oraz okoliczności wystąpienia
  • radzenie sobie z kłopotliwymi słuchaczami
  • podstawowe techniki perswazji, czyli co robić i mówić, by przekonać publiczność
 5. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpienia
  • indywidualny dobór technik radzenia sobie z tremą w zależności od bodźca wywołującego napięcie
  • ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem
  • elementy treningu relaksacji służące radzeniu sobie z przedłużającym się stresem
 6. Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy jeszcze pracować.
 7. Konstruowanie indywidualnych planów rozwoju dla każdego uczestnika.

Metody szkoleniowe: porównywanie dobrych i złych prezentacji, mini-wykłady (prezentacja Power Point), praca z kamerą oraz analiza uzyskanego materiału, analiza filmów szkoleniowych autoprezentacja, praca w grupie, praca indywidualna, korzystanie z informacji zwrotnych

Liczba uczestników: 1-12 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.