PROJEKTY Z ZAKRESU BUDOWANIA I TRANSFORMACJI STRUKTUR SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

Strefa Wsparcia Rozwoju oferuje możliwość przeprowadzenia kompleksowego projektu z zakresu diagnozy przyczyn niskiej efektywności działu sprzedaży, telesprzedaży, obsługi klienta (i jednostek pokrewnych) oraz przygotowania i przeprowadzenia działań naprawczych i korygujących.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia kompleksowego projektu wsparcia rozwoju Państwa organizacji w wybranych obszarach lub kompleksowej analizy działania jednostek strukturalnych.

Projekt obejmuje

  • Audyt standardu zarządzania procesem lub procesami w obszarze jakości i efektywności procesowej
  • Analizę wyników audytu i obszerny raport prezentujący diagnozę przyczyn braku efektywności jednostki
  • Projekt działań naprawczych i korygujących, oparty na wynikach audytu jakościowego i efektywnościowego
  • Wdrożenie działań uzgodnionych podczas omawiania warunków współpracy i w oparciu o wspólnie stworzony harmonogram działań
  • Możliwość konsultacji z ekspertem, w uzgodnionym okresie po zakończeniu projektu

Szczegóły dotyczące projektu, w wybranym przez Państwa obszarze, przedstawiamy po wstępnym badaniu sytuacji i potrzeb klienta, podczas osobistego spotkania. Zapraszamy do kontaktu.