Techniki efektywnej sprzedaży

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy na temat technik sprzedażowych, poznanie nowych trendów i nowych technik w sprzedaży.

Grupa docelowa

 • Sprzedawcy
 • Handlowcy
 • Telemarketerzy

Czas trwania szkolenia – 2 dni (16 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Komunikacja, jako podstawowa technika w sprzedaży - siła pytań w sondowaniu potrzeb
  • Komunikacja interpersonalna
  • Bariery komunikacji
  • Test „mój styl komunikacji”
  • Techniki skutecznej komunikacji i ich wpływ na sprzedaż
  • „Sztuka zadawania pytań”
  • Zanim rozpoczniesz prezentację… analiza potrzeb klienta
  • Rozpoznawanie ukrytych potrzeb klienta
  • Procesy decyzyjne klientów
 2. Autoprezentacja w sprzedaży – efekt pierwszego wrażenia w sprzedaży
  • Sprawdź, kim jesteś
  • Dialog z osobą postrzegającą świat w odmienny sposób niż ja
  • Język ciała w sprzedaży
  • Siła komunikacji niewerbalnej , czyli spójny wizerunek podczas przekazu
  • Dopasowanie się do rozmówcy
 3. Elementy prezentacji produktów wynikające z badania potrzeb
  • Podstawowe elementy podczas prezentacji
  • Budowa oferty handlowej – na co ludzie zwracają szczególną uwagę
  • Różnice w podejmowaniu decyzji przez klientów, w zależności od jakości i ceny produktów
  • Siła argumentacji i przedstawiania swoich racji
  • Techniki wywierania wpływu na innych
 4. Manipulacje ze strony klientów
  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie
  • Istota manipulacji i perswazji
  • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację
  • Technika „dostrajania” i „prowadzenia”.
  • Moc i magia słowa
 5. Techniki negocjacji i zamykanie sprzedaży
  • Umiejętność rozpoznawania sygnałów o podjęciu decyzji zakupu od klienta
  • Techniki zamykania sprzedaży
  • Praktyczne przećwiczenie skutecznych technik zamykania sprzedaży

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, gry szkoleniowe.

Liczba uczestników: 4-10 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.