Być menedżerem, czyli jak działać skutecznie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zarządzania zespołem. Uczestnicy poznają własny styl zarządzania oraz inne style, które ułatwią im właściwe dotarcie do pracownika, odpowiednie delegowanie zadań, dobrane do odpowiedniego typu pracownika. Poznają techniki motywowania i określania celów indywidualnych, ale też zespołowych. Nabędą praktyczną umiejętność udzielania informacji zwrotnej poprzez stosowanie różnych typów rozmów z pracownikami. Pozwoli to na zbudowanie zespołu zorientowanego na cel, konstruktywnego i wzajemnie się wspierającego, co przekłada się na wysoką wydajność jego pracy.

Warsztat może być przeprowadzone w wersji dla osób początkujących oraz jako trening wzmacniający umiejętności managerów z pewnym stażem. Obie wersje szkolenie różnią się proporcją części wykładowej w stosunku do warsztatowej oraz poziomem i rodzajem ćwiczeń praktycznych.

Grupa docelowa

 • Menedżerowie i Kierownicy Zespołów
 • Koordynatorzy Zespołów
 • Osoby „szykowane” do objęcia stanowisk kierowniczych

Czas trwania szkolenia – 2 dni (16 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kim jest menedżer?
  • Rola i zadania menedżera
  • Profil idealnego szefa
  • Style zarządzania zespołem
  • Typy pracowników
  • Kierowanie zespołem w praktyce
 2. Profesjonalna komunikacja w kontakcie bezpośrednim
  • Po co klient przychodzi do punktu obsługi – klasyfikacja powodów i łączącego się z nimi nastawienia klienta
  • Pierwsze wrażenie w kontakcie z pracownikiem obsługi
  • Pozytywne pierwsze wrażenie w początkach rozmowy i jego znacznie dla obsługującego
  • Sposób bycia pracownika obsługi a jego wpływ na wrażenie, które robi
  • Wzbudzenie zaufania klienta
  • W jaki sposób wywołać u rozmówcy wrażenie, że znajdzie to wszystko u pracownika obsługi
 3. Jak podejmować decyzje w zespole?
  • Style podejmowania decyzji
  • Jak przekazywać „niepopularne” decyzje
  • Efektywne podejmowanie decyzji
 4. Jak skutecznie motywować swoich ludzi?
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Teoria satysfakcji Herzberga
  • Teoria X i Y czyli właściwe podejście do pracownika
  • Pozafinansowe sposoby motywowania pracownika
 5. Jak rozmawiać z pracownikiem, czyli wszystko o feedback’u
  • Prawidłowa rozmowa z pracownikiem
  • Rozmowa oceniająca, motywująca
  • Trudni rozmówce w zarządzaniu
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Sztuka prowadzenia spotkań z pracownikami

Metody szkoleniowe: testy diagnostyczne, ćwiczenia praktyczne, studia przypadku, ilustracje filmowe, dyskusje moderowane, symulacje.

Liczba uczestników: 4-8 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.