Etykieta biznesu - savoir vivre

Cel szkolenia

Kultura biznesu jest szerokim zagadnieniem, dotyczącym zachowań ludzkich w sytuacjach służbowych. Współcześnie nie można prowadzić biznesu bez profesjonalnego kontaktu z klientem.

Celem niniejszego szkolenia jest zbudowanie w firmie odpowiedniej kultury kontaktu z klientami, opartej na nowoczesnych standardach obsługi klienta w połączeniu z zasadami savoir vivre. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały w sposób jednoznaczny, że to właściwy styl i dobre maniery są czynnikiem decydującym o powodzeniu w biznesie opartym na kontakcie z klientem. Wygląd zewnętrzny, zachowanie oraz swobodna i elegancka komunikacja, stanowią klucz do sukcesu.

Uczestnicy szkolenia poznają profesjonalne sposoby komunikacji z klientem we wszystkich kanałach – w obsłudze bezpośredniej, telefonicznej, emailowej. Poznają tajniki mowy ciała, sekrety wpływania na satysfakcję klienta, zdobędą wiedzę na temat właściwej pracy głosem i słowem pisanym; nauczą się asertywności i zasad profesjonalnej rozmowy z „trudnym Klientem” w oprawie eleganckiego dresscode.

Czas trwania szkolenia – 2 dni (16 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Profesjonalizm w obsłudze klienta jako podstawowy element budowania przewagi konkurencyjnej
  • Triada satysfakcji klienta i jej wpływ na działania pracownika
  • Pięć obszarów jakości usług: Konkretność, Niezawodność, Reagowanie, Pewność, Empatia
  • Wytyczne profesjonalnego kontaktu z klientem
  • Wizerunek instytucji i pracownika obsługi klienta a budowanie długotrwałych relacji
  • Specyfika kontaktu bezpośredniego, telefonicznego i pisemnego
 2. Profesjonalna komunikacja w kontakcie bezpośrednim
  • Po co klient przychodzi do punktu obsługi – klasyfikacja powodów i łączącego się z nimi nastawienia klienta
  • Pierwsze wrażenie w kontakcie z pracownikiem obsługi
  • Pozytywne pierwsze wrażenie w początkach rozmowy i jego znacznie dla obsługującego
  • Sposób bycia pracownika obsługi a jego wpływ na wrażenie, które robi
  • Wzbudzenie zaufania klienta
  • W jaki sposób wywołać u rozmówcy wrażenie, że znajdzie to wszystko u pracownika obsługi
 3. Efektywna komunikacja przez telefon
  • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem
  • Elegancka i profesjonalna obsługa klienta przez telefon:
   • Powitanie i nawiązanie kontaktu
   • Przełączanie rozmowy
   • Ustalenie celu rozmowy
   • Sposoby rozwiązania problemu
   • Finalizacja rozmowy telefonicznej
  • Poprawność językowa w rozmowie telefonicznej
  • Przeszkody skutecznej komunikacji przez telefon
 4. Skuteczna komunikacja za pośrednictwem emaila
  • Zasady korespondencji biznesowej
  • Email jako specyficzne narzędzie komunikacji
  • Struktura emaile biznesowego:
   • Dopuszczalny rozmiar emaila
   • Długość zdania i akapitu
   • Znaczenie i projektowanie podpisu
   • Załączniki-rodzaje, format, rozmiar
   • Istota właściwego tematu
   • Załączniki i inne elementy korespondencji elektronicznej
  • Poprawność językowa w korespondencji elektronicznej
 5. Kulturalna obsługa klienta – generalne zasady
  • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć klienta w sposób szybki i rzeczowy.
  • Szybkie dotarcie do istoty problemu klienta – metody i techniki.
  • Rozwiązanie problemu klienta – jak je komunikujemy.
  • Rady dla klienta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać (jeśli w ogóle).
  • Optimum perswazyjne: jak sprawić, by klient sądził, że to on wpadł na właściwe rozwiązanie.
  • Kończenie rozmowy z klientem w sytuacji, gdy jego sprawa nie została (lub nie może zostać) załatwiona
 6. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Mowa ciała: postawa, mimika, gesty, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego, co mówimy
  • Co klient słyszy, gdy mówimy: barwa, tembr i natężenie głosu
  • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych klienta
  • Panowanie pracownika obsługi nad różnymi aspektami swego zachowania i sposobu bycia
 7. Ubiór i dress code pracownika obsługi
  • Ubiór pracownika – czym powinien się charakteryzować.
  • Firmowy dress code – praktyczne zasady formalnego wizerunku.
  • ABC damskiej i męskiej elegancji (Dobór stroju, makijażu, fryzury stosownie do pory dnia i okazji)
  • Złodzieje wizerunku: najczęstsze błędy i gafy w zakresie stroju i wyglądu.
 8. Savoir vivre w kontakcie z klientem
  • Postawa wobec klientów – jak ją wyrażamy i na co musimy uważać.
  • Style komunikacji z klientem. Wybór stylu komunikacyjnego w zależności od nastawienia rozmówcy.
  • Witanie i przedstawianie się. Użycie odpowiednich form adresatywnych – w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, pisemnym.
  • Zwroty grzecznościowe i ich rola w tworzeniu dobrej atmosfery we wszystkich kanałach kontaktu.
  • Etykieta pracy a samokontrola – jak być miłym i uprzejmym, i co robić, kiedy klient taki nie jest.
 9. Konflikt z klientem – jak go kulturalnie uniknąć lub rozwiązać
  • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty
  • Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem reklamacyjnym – nastawienie, elastyczność, motywacja
  • Model reagowania na rożne zachowania klientów reklamacyjnych
  • Sposoby radzenia sobie z emocjami klienta reklamacyjnego.
  • Reklamacje telefoniczne

Metody szkoleniowe: dyskusje, ćwiczenia, symulacje, best practice.

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta. Możliwość zamówienia dodatkowego modułu, zawierającego elementy kontaktu