Obsługa klienta w procesie reklamacji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników jak ważna jest właściwa komunikacja z klientem, który jest niezadowolony z produktu lub usługi oraz nabycie przez pracowników umiejętności profesjonalnego i pro - klienckiego sposobu obsługi reklamacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób złożenie reklamacji przez klienta może stać się początkiem długiej współpracy.

Grupa docelowa

 • Pracownicy działów reklamacji
 • Pracownicy serwisów i punktów obsługi klienta

Czas trwania szkolenia – 2 dni (16 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne w zakresie obsługi reklamacji
  • Ustawa konsumencka
  • Gwarancja, rękojmia czy niezgodność towaru
 2. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
  • Standardy rozpatrywania reklamacji
  • Pułapki i zagrożenia w sposobie rozpatrywania reklamacji
  • Rozbudzone oczekiwania klientów składających reklamacji
  • Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem reklamacyjnym – nastawienie, elastyczność, motywacja
 3. Zrozumienie punktu widzenia klienta reklamacyjnego i zrozumienie jego potrzeb emocjonalnych i biznesowych.
  • Reklamacja z punktu widzenia klienta.
  • Spojrzenie na proces reklamacyjny z zewnątrz
 4. Jak bronić swoich praw w kontakcie z klientami - czyli asertywność w obsłudze klienta reklamacyjnego
  • Moja asertywność – test diagnozujący poziom indywidualnej asertywności
  • Różnice między asertywnością a agresją i uległością
  • Techniki pracy z trudnym klientem wykorzystujące asertywność
  • Konstruktywna odmowa w reklamacji
 5. Budowanie relacji z klientem przez skuteczna komunikację
  • Model reagowania na rożne zachowania klientów reklamacyjnych
  • Sposoby radzenia sobie z emocjami klienta reklamacyjnego
  • Jak przyjmować krytykę od klientów
 6. Reklamacje telefoniczne
  • Gniew klienta – jakie słowa go potęgują
  • Jakimi słowami uspokoić klienta roszczeniowego
  • Intonacja i sposób mówienia wpływający na relacje z klientem
  • Zdania, zwroty dowartościowujące klienta
  • Fakty, argumenty, konkretne informacje w rozmowie z klientem reklamacyjnym
  • Wykorzystanie języka korzyści w relacjach z klientem

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, gry szkoleniowe

Liczba uczestników: 4-10 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.