Pozytywny feedback – czyli jak udzielać informacji zwrotnej

Cel szkolenia

Udzielanie informacji zwrotnej to jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać skuteczny manager. Szkolenie pozwala zapoznać się z technikami komunikacji z pracownikami oraz ze sposobami konstruowania pozytywnego feedbacku. Warsztatowa forma treningu daje możliwość doświadczenia przez uczestnika potrzeby informacji zwrotnej, określenia sytuacji, w których udzielanie informacji zwrotnej jest niezbędne czy wręcz konieczne. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają techniki i metody konstruowania różnego typu rozmów z informacją zwrotną dla pracownika - rozmów zarówno w sytuacji, kiedy menedżer powinien pochwalić pracownika, jak i wówczas, gdy rozmowa będzie dotyczyć rzeczy mniej przyjemnych.

Grupa docelowa

 • Managerowie wszystkich szczebli zarządzania w organizacji

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istota feedbacku i jego znaczenie dla kultury komunikacji w firmie
  • Modele komunikacji – jak komunikujemy się między sobą
  • Dialog grupowy i indywidualny
  • Rodzaje komunikacji w organizacjach, w kontekście udzielania informacji zwrotnej,
  • Co to jest feedback? Próba stworzenia definicji pozytywnego feedbacku
 2. Przygotowanie do sesji feedbacku
  • Konstrukcja rozmowy feedbackowej - model SPINKA
  • Gromadzenie informacji przed udzieleniem informacji zwrotnej
  • Oddzielanie faktów od opinii
  • Ustalanie celów w rozmowie feedbackowej
 3. Prowadzenie sesji feedbacku
  • Ćwiczenia w parach lub większych grupach, pozwalające przetrenować udzielanie informacji zwrotnej w różnych sytuacjach – rozmowy wspierające i rozwojowe, rozmowy oceniające, rozmowy dyscyplinujące, oceny okresowe.

Metody szkoleniowe: Ćwiczenia praktyczne, studia przypadku, ilustracje filmowe, dyskusje moderowane, symulacje.

Liczba uczestników: 4-8 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.