COACHING

Coaching jest dobrowolnym procesem, pomagającym osobom lub firmom w zmianie ich sytuacji osobistej i biznesowej. Dzięki coachingowi, nasi kliencie odnajdują w sobie naturalne pokłady kreatywności i umiejętności, które pomagają im podejmować trafne decyzje osobiste i biznesowe.

Coachowie towarzyszą naszym klientom w ich zmaganiach związanych z rozwojem osobistym, relacjami interpersonalnymi, rozwojem kariery i biznesu.

W efekcie, coaching pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Oferujemy coaching w dwóch obszarach

Personal/live Coaching, który obejmuje:

  • wizję życia i plany życiowe
  • rozwój personalny

Small Business Coaching, który skierowany jest do:

  • właścicieli i menedżerów w małych firmach
  • właścicieli firm rozpoczynających swoją działalność
  • przedstawicieli wolnych zawodów
  • osób, które planują zamianę pracy etatowej na pracę na własny rachunek

Szczegóły dotyczące coachingu, w wybranym przez Państwa obszarze, przedstawiamy po wstępnym badaniu sytuacji i potrzeb klienta, podczas osobistego spotkania. Zapraszamy do kontaktu.