Pozafinansowe metody motywowania pracowników

Cel szkolenia

Szkolenie zostało tak skonstruowane, aby odpowiadało potrzebom menedżerów pracujących zarówno w outsourcingu, jak i w in-housach. Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne pozapłacowe metody motywowania pracowników oraz instrumenty pobudzania motywacji w call center i telemarketingu. Nabędą umiejętność określania różnic między potrzebami i motywatorami, identyfikowania czynników motywujących i demotywujących oraz dobór właściwych czynników motywacyjnych, potrafiących zmotywować cały zespół. Warsztat pozwoli organizacjom zbudować lub udoskonalić systemy motywacyjne, które podniosą efektywność działania poprzez motywowanie i wzmacnianie Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą wiedzieli jak:

 • stosować systemy motywacji pozapłacowej
 • umiejętnie wykorzystywać wiedzę na temat motywowania
 • skutecznie eliminować czynniki demotywujące
 • w sposób profesjonalny udzielać informacji zwrotnej, tj. we właściwy sposób prowadzić rozmowy oceniające, wspierające, dyscyplinujące, etc.
 • skutecznie stosować techniki motywowania pracowników w trakcie akcji sprzedażowych.

Grupa docelowa

 • Managerowie wszystkich szczebli zarządzania
 • team leaderzy, supervisorzy, koordynatorzy ds. jakości,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Stosunek ludzi do pracy - teorie motywacji
  • Teorie motywacji – Maslowa, Herzberga, Teoria X i Y
  • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, zalety
  • Systemy motywacyjne
  • modele systemów motywacyjnych
  • elementy finansowe i pozafinansowe systemów motywacyjnych
  • Narzędzia motywowania pozapłacowego
 2. Eliksir motywacji
  • Wzmocnienia pozytywne – rola pochwał, uznania i osiągnięć
  • Uprawnienia i odpowiedzialność
  • Motywacyjna organizacja pracy
  • Szkolenia i rozwój pracowników
 3. Czynniki sukcesu systemów motywacyjnych
  • Jak uniknąć błędów i pułapek motywowania przez płace
  • Ocena pracy – czynnik motywujący, czy demotywujący?
  • Informacja zwrotna i jej siła
  • Style prowadzenia rozmów oceniających – metody dobierania stylu rozmowy do pracownika
 4. Skuteczne kierowanie personelem, czyli co robić, aby zespół chciał realizować strategie firmy
  • Motywowanie zespołu jako element zwiększający efektywność pracy zespołu i zapobiegający rutynie i wypaleniu zawodowemu
  • Umiejętność wywierania wspływu na zachowanie jako supervisor oraz członek zespołu
  • Atmosfera pracy
  • Rozpoznanie konfliktów i stosowanie kreatywnych metod ich rozwiązywania
  • Komunikacja celów i strategii organizacji jako skuteczny element wzbudzania zaangażowania
  • Zwiększenie efektywności poprzez właściwe zastosowanie sprawnej komunikacji w zespole
  • Jak wykorzystać coaching i monitoring we wzbudzaniu działania i zaangażowania pracowników?
  • Pokonywanie kryzysów na podstawie wspólnej pomocy
 5. Jak zamienić MUSZĘ na CHCĘ I MOGĘ, czyli niestandardowe formy motywowania pracowników Call Center
  • Przykładowe konkursy i gry wzmacniające motywację pracowników call center:
  • chińskie wróżby
  • balony na stanowisku
  • chodząca koperta
  • "piłka plażowa"
  • Re trening taneczny
  • nagrody dzienne i tygodniowe ? "zgadnij kotku co mam w środku"
  • "podaj dalej" - rekrutacja przyjaciół - "w cc member get member"
  • tablice mistrzów
  • "księga wspomnień"

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje.

Szkolenie jest zaplanowane na 2 dni szkoleniowe (16 h)
Liczba uczestników: 8-12 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.