Zarządzanie sobą w sytuacji przeciążenia stresem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom źródeł i przyczyn stresu oraz przeciążenia pracą, a następnie zapoznanie ich ze skutecznymi metodami eliminowania przyczyn oraz skutków nadmiernego przeciążenia pracą i towarzyszącego mu stresu. Uczestnicy szkolenia poznają także w praktyce skuteczne metody relaksacyjne. Szkolenie może być skuteczną formą wyjazdu integracyjnego, ponieważ ma formę wyjazdową.

Grupa docelowa

 • Managerowie średniego i wyższego szczebla

Czas trwania szkolenia – 3 dni (16 h) lub 2 dni (12 h).
W wersji dwudniowej nie ma gry psychologicznej

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Obiad

Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie celów szkolenia i metod pracy

 1. Wprowadzenie do tematyki stresu i przeciążenia pracą
  • Jak działa człowiek w sytuacjach trudnych (stresu, przeciążenia, konfliktu) – mini – wykład
  • Charakterystyka pojęcia stresu
  • Przyczyny i skutki stresu
  • Kiedy mówimy o zjawisku przeciążenia pracą
 2. Diagnoza aktualnego poziomu stresu – test (obliczanie wyników przez uczestnika, informacja zwrotna dotycząca interpretacji wyników, rekomendacje)

Kolacja

 • Integracja uczestników prowadzona przez moderatorów

Dzień II

Śniadanie

 1. Funkcjonowanie zawodowe w warunkach stresu i przeciążenia pracą
  • Czynniki stresogenne wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a
  • Zarządzanie relacjami i emocjami w warunkach stresu, konfliktu i przeciążenia
  • Metody przezwyciężania stresu i przeciążenia
 2. Przeciążenie pracą - objawy i skutki
  • Jak rozpoznać objawy przeciążenia pracą
  • Jak przeciwdziałać skutkom przeciążenia pracą
  • Metody radzenia obie ze skutkami stresu w pracy i przeciążenia pracą
 3. Komunikacja z otoczeniem w warunkach stresu, konfliktu i przeciążenia
  • Komunikacja z zespołem pracowniczym
  • Komunikacja z przełożonym
  • Efektywne i nieefektywne zachowania obronne – mechanizmy obronne, ochrona samooceny, asertywność
 4. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem w sytuacji nadmiernych obciążeń, stresów i presji
 5. Zagrożenie syndromem wypalenia zawodowego
  • Przyczyny i objawy wypalenia zawodowego
  • Metody prewencji i przeciwdziałania skutkom wypalenia

Kolacja

 • Metody i techniki relaksacyjne – ćwiczenia z trenerami na sali gimnastycznej

Dzień III

Śniadanie

Gra symulacyjna NA RATUNEK. Celem gry jest symulacja pracy i współpracy w warunkach stresu, presji czasowej i przeciążenia obowiązkami. Uczestnicy, w warunkach symulowanych, grając w grę przećwiczą umiejętności i techniki zdobyte podczas szkolenia. Gra pierwotnie została przygotowana dla oficerów NATO przez Pamelę Cooper – psychologa, doświadczonego trenera. Gra została zmodyfikowana do warunków podejmowania decyzji i działania w sytuacjach stresu i presji czasu w biznesie.

Obiad

Zakończenie szkolenia, wręczenie dyplomów

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, wykład interaktywny, dyskusje, symulacje, gra szkoleniowa.

Liczba uczestników: 10-30 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.