Obsługa trudnego klienta

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie psychologicznych podstaw emocji towarzyszących sytuacjom konfliktowym w obsłudze klienta i rozwinięcie umiejętności związanych z odpowiednimi reakcjami na kontrowersyjne zachowania klientów. Uczestnicy nabędą umiejętność rozwiązywania sytuacji reklamacyjnych w taki sposób, aby nie urazić klienta i równocześnie obronić siebie przed negatywnymi skutkami ataku.

Grupa docelowa

 • Pracownicy bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta
 • Sprzedawcy
 • Handlowcy
 • Telemarketerzy

Czas trwania szkolenia – 2 dni (16h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Typologia trudnego klienta
  • Cztery typy klientów
  • Typowe zachowania trudnych klientów
  • Sposób dopasowania zachowania do różnych typów klienta
 2. Zachowania prowokujące postawę „trudnego klienta”
  • Typowe błędy w komunikacji z klientem
  • Podstawowy błąd atrybucji
 3. Reagowanie na zastrzeżenia klientów
  • Rodzaje zastrzeżeń – nieporozumienie, wątpliwość, wada, skarga
  • Techniki odpierania zastrzeżeń
 4. Techniki reagowania na zachowania „trudnych klientów”
  • Radzenie sobie z emocjami Klienta – jak sprawić, aby poczuł się wysłuchany i zrozumiany
  • Wyłapywanie faktów z emocjonalnych wypowiedzi klienta – klaryfikacja
  • Przejmowanie osobistej odpowiedzialności za wyjaśnienie trudnej sytuacji
 5. Stres, którego źródłem jest klient – jak sobie z nim radzić
  • Mój styl radzenia sobie ze stresem – test diagnozujący
  • Szybkie metody na relaks w miejscu pracy
  • Oddziel sprawy osobiste od zawodowych, nie przenoś stresu do domu

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje

Liczba uczestników: 4-8 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.