SZKOLENIE NA STANOWISKU PRACY
(On the job training)

Szkolenie na stanowisku pracy jest specyficzną formą treningu, która łączy w sobie elementy tradycyjnego szkolenia z coachingiem rozumianym jako indywidualna forma wsparcia rozwoju. Jest wykorzystywana w wielu korporacjach (Coca-Cola, Procter & Gamble czy Unilever), ale z powodzeniem wchodzi też do mniejszych firm i organizacji, które mają świadomość wagi zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników w efektywnym prowadzeniu biznesu. Zdecydowaną zaletą tego typu szkolenia jest przeprowadzenie go w warunkach rzeczywistych, gdzie pracownik „nie traci” żadnego dnia pracy. Często bowiem przyczyną rezygnacji pracodawców z wysyłania pracowników na szkolenia (obok kosztów) jest właśnie absencja pracowników w dniu szkolenia. Jest ono najbardziej skuteczne w modelu „jeden na jeden” czyli trener vs szkolony pracownik.

Szkolenie na stanowisku pracy jest kilkuetapowe i wiąże się z koniecznością zapoznania się trenera ze specyfiką pracy danej jednostki czy wymaganiami na konkretnym stanowisku. W związku z tym, pierwszym etapem szkolenia jest obserwacja pracy uczestnika szkolenia. Na tej podstawie, trener diagnozuje obszary wymagające poprawy i rozwoju. W oparciu o diagnozę, opracowaną zgodnie z celami szkolenia (np. umiejętności miękkie sprzedażowe, komunikacja, asertywność itd.), trener przygotowuje indywidualny plan pracy ze szkolonym. Obejmuje on takie działania jak: indywidualny coaching, praca z konsultantem na stanowisku pracy, trening praktyczny z wykorzystaniem testów, symulacji, case study. W praktyce wygląda to tak, że po przygotowaniu indywidualnego planu rozwoju, trener wspiera swojego podopiecznego w codziennych obowiązkach. To wsparcie ma charakter asysty i asekuracji. Niewątpliwie największą zaletą takiego szkolenia jest to, iż odbywa się ono w realnych sytuacjach. Szkolony pracownik musi sobie radzić z pojawiającymi się problemami, ale może również w krytycznych sytuacjach liczyć na pomoc swojego "opiekuna". Dodatkowo pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz na koniec każdego dnia pracy, robione są podsumowania, podczas których zwraca się uwagę na problemy, jakie miały miejsce. Spotkania te zawsze mają charakter coachingowy – czyli trener prowadzi rozmowę zadając odpowiednie pytania, tak aby pracownik sam zdiagnozował swoje błędy i znalazł sposób na ich rozwiązanie. Kolejną zasadą w on the job training jest także to, że wraz z upływem czasu rola trenera jest minimalizowana. Coraz rzadziej włącza się on w wykonywane przez pracownika działania, a nawet uczestniczy bezpośrednio tylko w części codziennych obowiązków.

On the job training jest metodą, która nie zastąpi szkoleń tradycyjnych, choćby dlatego, że jest skuteczna w sytuacji „jeden na jeden”. Oczywiście jeden trener może mieć, w tym samym czasie, pod opieką kilku pracowników, ale nigdy nie pracuje z nimi jako z grupą. Z każdym ze szkolących się spotyka się zawsze indywidualnie – zarówno podczas wsparcia operacyjnego jak i podczas udzielania informacji zwrotnej. W związku z tym, taki trening nie przyniesie rezultatów, gdy będziemy chcieli pracować np. nad współpracą i komunikacją w zespole, ponieważ w tym przypadku konieczna jest praca całej grupy.

Podstawą sukcesu szkolenia na stanowisku pracy jest nie tylko zaangażowanie pracownika (chęć nauki i samorozwoju), ale przede wszystkim przygotowanie trenera, który powinien posiadać doświadczenie praktyczne, wiedzę i przygotowanie merytoryczne, być dobrym obserwatorem, posiadać kompetencje diagnostyczne i umiejętność budowy programów rozwojowych.

Szkolenie na stanowisku pracy

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie na stanowisku pracy, proponowane przez nas, jest szkoleniem opracowanym i prowadzonym przez doświadczoną trenerkę – praktyka. Jest to trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym na stanowiskach konsultanckich, eksperckich, managerskich w obszarach obsługi klienta (w tym reklamacji), sprzedaży, audytu systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001, które zdobywała w dużych, międzynarodowych korporacjach. Jednocześnie jest ona konsultantem biznesowym i ekspertem z zakresu zarządzania procesami w Call Center, Contact Center i innych działach związanych ze sprzedażą, telesprzedażą i szeroko pojętą obsługą klienta. Praktyka zawodowa trenerki daje zatem gwarancję aktualności przekazywanej wiedzy i najwyższych standardów treningu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój konkretnych umiejętności pracownika. Szkolenie daje gwarancję indywidualnej pracy ze szkolonym nad zdobyciem nowych umiejętności oraz wsparciem i wzmocnieniem posiadanych już przez niego kompetencji.

Grupa docelowa

  • Managerowie wszystkich szczebli zarządzania
  • Specjaliści i eksperci
  • Pracownicy po awansie lub przesunięci do nowych, innych niż dotychczas wykonywane, obowiązków

Czas trwania szkolenia – 3-5 dni (24-40 h)

PROGRAM SZKOLENIA

  • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o zapoznanie się z materiałem źródłowym i obserwację
  • Przygotowanie indywidualnego planu szkolenia
  • Szkolenie na stanowisku pracy i sesje coachingowe

Metody szkoleniowe: obserwacja, diagnoza, wsparcie operacyjne, coaching.

Liczba uczestników: 3-5 osób jednocześnie, w trybie pracy indywidualnej.

Program szkolenia zawsze jest dostosowany do specyfiki pracy i wymagań zamawiającego szkolenie. Zapraszamy do kontaktu.