Trudna rozmowa z klientem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami prowadzenia rozmów biznesowych z klientami, w tym przede wszystkim trudnych rozmów. Opanowanie ww. technik pozwoli pracownikom obsługi klienta wzmocnić wizerunek profesjonalisty, przyjaznego i kompetentnego doradcy, dbającego o jak najlepsze relacje z klientem.

Grupa docelowa

 • Pracownicy bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta
 • Sprzedawcy
 • Handlowcy
 • Telemarketerzy

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Moje emocje i nastawienie w kontakcie z klientem
  • Pozytywne myślenie i samoświadomość w kontakcie z klientem
  • Eliminowanie „złych” nawyków w kontakcie z klientem
  • Reklamacje, wątpliwości, obiekcje klientów – jak opanować negatywne emocje
  • Techniki manipulacji stosowane przez klientów – jak sobie z nimi radzić
 2. Asertywność – pozytywne zachowanie w kontakcie z klientem
  • Moja asertywność – test diagnozujący poziom indywidualnej asertywności
  • Różnice między asertywnością a agresją i uległością
  • Techniki pracy z trudnym klientem wykorzystujące asertywność
  • Umiejętność wyrażania własnych opinii i odmawiania z szacunkiem do rozmówcy
 3. Komunikacja kluczem do wzmacniania pozytywnych relacji z klientami
  • Komunikat Ja a kontakt z klientami
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej klientowi
  • Techniki odkrywania potrzeb psychologicznych klienta
  • Bariery komunikacyjne w relacjach z klientami

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, gry szkoleniowe

Liczba uczestników: 4-8 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.