Coaching w pracy menedżera

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wdrożenie nowej, bardzo skutecznej metody zarządzania personelem w procesie obsługi klienta, sprzedaży i telesprzedaży. Coachingowy styl zarządzania opiera się na współpracy z podwładnymi, na towarzyszeniu im rozwoju osobistym i w rozwoju kompetencji oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań, co przekłada się w krótkim czasie na wzrost efektywności pracowników, a co za tym idzie – całego zespołu. Metoda zarządzania przez coaching jest obecnie jedną z najbardziej promowanych metod zarządzania na świecie. Przyczynia się dodatkowo do budowania kultury pozytywnego feedbacku i kultury organizacji, opartej o zasady wzajemnego szacunku i współpracy.

Grupa docelowa

 • Kadra Managerska każdego szczebla

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Współczesne style zarządzania
  • Style przywództwa – prezentacja
  • Mój styl przywództwa – autodiagnoza
  • Rola i zadania menedżera
  • Rola współczesnego przywódcy.
  • Oczekiwania wobec współczesnego menedżera
  • Model PODKOWA
 2. Coaching
  • Typy coachingu i obszary jego stosowania
  • Cele realizowane w procesie coachingu
  • Skuteczność zarządzania przez coaching w świetle badań.
  • Diagnoza potencjału kompetencyjnego i wyznaczanie celów procesu coachingu
 3. Zarządzanie w stylu coachingowym
  • Coachingowy styl zarządzania - prezentacja
  • Menedżer w roli coacha
 4. Słuchanie i pytanie – podstawowe elementy coachingu
  • Aktywne słuchanie –trzy poziomy słuchania
  • Czy potrafię słuchać – trening praktyczny
  • Pytania w coachingu
  • Efektywne pytania
  • Porządek zadawania pytań – trening praktyczny
 5. Transformacja poprzez coaching
  • Zmiana świadomości pracownika
  • Motywowanie, delegowanie, feedback
  • Model GROW (cel, możliwości i opcje działania)
  • Model SCORE
 6. Pytania, które rodzą refleksję, powodują działanie, zmieniają perspektywę – trening praktyczny.

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, gry szkoleniowe.

Liczba uczestników: 4-10 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.