Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą efektywniej wykorzystać czas, który mają do dyspozycji – zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Szczególnie polecamy je osobom, które planują pracę i koordynują pracę podwładnych, kierują projektami lub po prostu chcą bardzie efektywnie planować swoje zajęcia, by mieć więcej wolnego czasu na realizację pasji, marzeń, na zajęcie się swoim hobby.

Grupa docelowa

 • Kadra menedżerska niższego i wyższego szczebla
 • Koordynatorzy zespołów, projektów
 • Osoby planujące pracę swoją i innych
 • Wszyscy zainteresowania efektywnym wykorzystaniem czasu

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 h)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czas z punktu widzenia umysłu
  • Badania nad czasem
  • Wpływ czasu na umysł
  • Życie w biegu a poziom stresu
 2. Wartość czasu
  • Wycena wartości czasu
  • Okoliczności wpływające na wartość czasu
  • Alchemia czasu
 3. Zorientowanie na cele
  • Istota zarządzania
  • Podejmowanie decyzji
  • Technika SMART
 4. Ustalanie priorytetów
  • Konieczność i wartość w zarządzaniu czasem
  • Macierz Eisenhowera
  • Zasada Pareto
 5. Delegowanie zadań
  • Co warto delegować?
  • Jak delegować zadania?
  • Komu można delegować zadania a komu nie?
 6. Ograniczenia w miejscu pracy
  • Czas w pracy
  • Czego się nie da zrobić?
  • Organizacja poczty
  • Segregowanie dokumentów elektronicznych

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, gry szkoleniowe.

Liczba uczestników: 4-10 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.