Profesjonalista w kontakcie z klientem

Cel szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, którego celem jest podniesienie praktycznych umiejętności pracowników w zakresie obsługi klienta. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania najnowszych standardów profesjonalnej obsługi klienta, dzięki którym wzrosną ich umiejętności telefonicznego i pisemnego kontaktu z klientem, skutecznego komunikowania się z nim „face to face”, a także budowania zaufania oraz pozytywnych relacji z klientami firmy.

Grupa docelowa

 • Pracownicy działów obsługi klienta
 • Pracownicy obsługi bezpośredniej
 • Pracownicy call center, contact center

Czas trwania szkolenia 2 dni (16 godzin)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. ROLA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA
  • Wizerunek obsługi Klienta
  • Pro-aktywna postawa w obsłudze Klienta
  • Korzyści dla mnie i Firmy z efektywnej obsługi Klienta
 2. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Aktywne słuchanie Klienta
  • Skuteczne mówienie
 3. KSZTAŁTOWANIE I BUDOWANIE WIZERUNKU SPRZEDAWCY
  • Budowanie Pierwszego Pozytywnego Wrażenia - PPW
  • Tworzenie długotrwałych relacji
 4. ANALIZA POTRZEB KLIENTA
  • Typologia klientów
  • Sposoby weryfikacji oczekiwań
  • Język korzyści
  • Metody wywierania wpływu
 5. ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM
  • Komunikacja niewerbalna i werbalna w kontakcie bezpośrednim
  • Jakie znaczenie ma rozpoczęcie rozmowy - efekt tzw. pierwszego wrażenia
  • Techniki aktywnego słuchania ułatwiające obsługę trudnego klienta Dresscode
 6. ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA W KONTAKCIE TELEFONICZNYM
  • Głos – podstawowe narzędzie i umiejętność jego wykorzystywania
  • Schemat efektywnej rozmowy telefonicznej
  • Standardy rozpoczynania i kończenia rozmowy
  • Przełączanie i przekazywanie rozmów
  • Zawieszanie w stan oczekiwania „mute”
  • Przyjmowanie wiadomości i odpowiedzialność za nią
  • Praca głosem, komunikacja, argumentacja, perswazja
 7. PROFESJONALNA KORESPONDENCJA E-MAIL
 8. TWORZENIE I WPROWADZANIE STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA

Metody szkoleniowe: ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, symulacje, best practice

Liczba uczestników: 4-6 osób.

Program szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i życzeniami klienta zamawiającego szkolenie.